بحث خود را در مورد غیبت با آی‌‌های از قرآن آغاز می‌‌کنم که می‌‌فرماید:" هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند؛ آیا هیچ کدام از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ یقیناً شما همگی از این کار کراهت دارید."

در روایات بسیاری هم این عمل زشت تقبیح شده و عذاب‌‌های سختی برایش بیان گردیده است.
از آنجا که این گناه لقلقه‌ی زبان اکثر مردم شده و گناه بودن آن کم رنگ شده و به صورت عادی در می‌ان اکثر جامعه‌ها درآمده و فسق و فجور این گناه به فراموشی سپرده شده، تصمیم گرفته‌ایم تا در این باره مطالبی را جمع آوری کنیم تا کمی از این شبهات را در این تحقیق پاسخگو باشیم و چون این امر در رشد معنوی انسان تاثیر بسیار چشم‌گیری دارد و مبتلای به این صفت دچارعذاب‌‌های شدید دنیوی و اخروی می‌‌شود چه بسا اگر طاعات و عباداتش وسیع‌تر گردد در صدد توبه و پشیمانی از این گناه برآید و به جبران آن بپردازد.
منبع : بنفشه |غیبت....هرگز!
برچسب ها : گناه ,غیبت